Oletko sinä Rönkä Oy:n uusi elintarviketyöntekijä?

RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa Rönkä Oy:n toiminnan laajentuessa 3 työntekijää elintarvikealan monipuolisiin työtehtäviin. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisesti elintarvikealalla erityisesti lihanleikkauksen ja -jalostamisen työtehtävissä.

Oletko sinä Rönkä Oy:n uusi elintarviketyöntekijä?

Veljekset Rönkä Oy on toiminut Kemissä vuodesta 1984 lähtien. Yrityksen tuotantoon kuuluvat naudan-, poron- ja karitsanlihatuotteet. Yrityksen toiminta on valtakunnallista ja yrityksen toimintaan kuuluvat lihan hankinta, teurastus ja jalostus. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Kemissä.

RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa Rönkä Oy:n toiminnan laajentuessa kolme työntekijää elintarvikealan monipuolisiin työtehtäviin. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisesti elintarvikealalla erityisesti lihanleikkauksen ja -jalostamisen työtehtävissä.

Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (vähintään A2.2, selviät kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista ja pystyt enenevässä määrin olemaan aloitteelinen viestintätilanteessa).

Kouluttajana toimii Hannu Pekkala Redu Edu Oy.

Sisältö:

1. Elintarviketuotannossa toimiminen ja elintarvikkeiden valmistus 15 pv

-työskentelee valitulla tuotannonalalla elintarvikkeen/elintarvikkeiden valmistuksen eri vaiheissa: ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus ja säilytys sekä oman työvaiheen lopetus
– noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
– suunnittelee työtään ottaen huomioon elintarvikkeiden ravitsemuksellisen merkityksen
– valitsee ja käsittelee valmistamiensa tuotteiden raaka-aineita
– käyttää työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita
– hallitsee työn edellyttämät kädentaidot
– työskentelee edistäen työyhteisönsä yritystoiminnan tuloksellisuutta

2. Elintarvikeprosessien ja koneiden ja laitteiden hallinta 15 pv

– osallistuu oman alan työtehtävien mukaan elintarvikkeen valmistusprosessiin, jossa tehdään erilaisia ohjaustoimintoja elintarvikkeen tai tuotteen valmistuksen eri vaiheissa
– seuraa tuotantoprosessin aikana sekä tuotteen laatua että tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa
– kirjaa ja tulkitsee havainnot ja mittatulokset
– käyttää prosessinohjauksen tekniikkaa
– säätää prosessia
– huolehtii käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa
– huolehtii työympäristön puhtaanapidosta

3. Työharjoittelu 70 pv

– työharjoittelujaksolla perehdytään yrityksen toimintaan ja työtehtäviin monipuolisesti

Koulutuksen aikana suoritetaan hygieniapassi ja EA1 -koulutukset.

Koulutus alkaa 29.4.2024 ja päättyy 17.9.2024. Koulutuksessa ei ole kesäajan katkoja. Koulutusta ei järjestetä arkipyhinä, joita koulutuksen aikana on kaksi (1.5. ja 9.5.).

Työvoimakoulutuksen hyväksytysti suorittanut työllistyy yritykseen. Työsuhde solmitaan perusluontoisena työsuhteena tai oppisopimuskoulutuksena (elintarvikealan ammattitutkinto). Työsuhteessa on 6 kuukauden koeaika. Työaika- ja palkka-asioissa noudatetaan elintarvikealan työehtosopimusta. Viikoittainen työaika on 40 tuntia. Päivittäin työaika on klo 6.00-14.30.

Yhteystiedot:

(koulutuksen järjestämiseen liittyvät asiat)
Jaakko Arkko, jaakko.arkko@lappia.fi, 040 195 0297, Lappia-Koulutus Oy
(koulutuksen sisältöön liittyvät asiat)
Hannu Pekkala, hannu.pekkala@redu.fi, 040 527 0629, Redu Edu Oy
(yritykseen ja työsuhteeseen liittyvät asiat)
Jarmo Hast, jarmo.hast@ronka.fi, 040 069 0030, Veljekset Rönkä Oy

Hakeminen:
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.tyomarkkinatori.fi -> henkilöasiakkaat -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Voit seurata sähköisestä asioinnista verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla (HST) tai mobiilivarmenteella valintaprosessin etenemistä (www.tyomarkkinatori.fi -> henkilöasiakkaat -> oma asiointi -> työvoimakoulutus). Valintatiedot lähetetään myös kirjeellä.

Opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelun ja hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta. Haastatteluja voidaan järjestää jo hakuaikana, mutta viimeistään 15.-19.4.2024 välisenä aikana. Haastatteluun kutsutaan hakijat erikseen.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Voit pyytää koulutukseen hakauetumisen kirjaamista työllisyyssuunnitelmaasi Omassa asioinnissa. Koulutuksesta tulee olla sovittuna työllistymissuunnitelmassasi, jotta sinulla olisi oikeus mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan.